Skip to content

Szkolenia miękkie

Zarządzanie Projektami dla praktyków

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Program szkolenia zapewnia kompleksowe omówienie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem projektami, przegląd metod i narzędzi stosowanych w praktyce.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe pojęcia i zasady zarządzania projektami, w tym definicję celu projektu, planowanie i monitorowanie postępów realizacji, zarządzanie ryzykiem oraz ocenę efektywności projektu.

Zarządzanie Projektami, świadome i po ludzku

Szkolenie skupia się na uczeniu uczestników skutecznego i efektywnego zarządzania projektami, jednocześnie kładąc duży nacisk na aspekt ludzki i społeczny pracy nad projektem.

Uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie komunikować się z członkami zespołu, jak motywować ich do pracy, jak skutecznie rozwiązywać konflikty oraz jak budować i utrzymywać dobre relacje między ludźmi.

Szkolenie dla osób kierujących pracownikami – czym jest zespół, etapy tworzenia zespołu, komunikacja w zespole oraz podział ról w zespole według Belbina

Na szkoleniu zdobędziemy wiedzę i umiejętności do jak najlepszego zarządzania zespołem. Poznamy podział ról, co oznaczają i jak najlepiej to wykorzystać.

Komunikacja w zespole także odgrywa niezbędną rolę do osiągania wspólnych celów.

Asertywność w komunikacji

Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy na temat podstawowych technik asertywnego komunikowania się. Dowiecie się, jak jasno i konkretnie wyrażać swoje oczekiwania, jak konstruktywnie reagować na krytykę i jak rozwiązywać konflikty.

Znaczenie dobrej informacji zwrotnej / feedback/

Znaczenie dobrej informacji zwrotnej, zwanej również feedbackiem, jest niezwykle ważne w kontekście rozwoju i doskonalenia naszych umiejętności oraz osiągania sukcesów. Dobra informacja zwrotna pozwala nam spojrzeć na nasze działania z innej perspektywy oraz zyskać cenne wskazówki dotyczące tego, co robimy dobrze, a co możemy ulepszyć.

Zaufanie i otwartość jako podstawa skutecznej komunikacji

Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, które są niezbędne w efektywnej komunikacji. Skupia się na rozwijaniu zaufania i otwartości w relacjach między ludźmi, co sprzyja budowaniu silnych i harmonijnych związków.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, dlaczego zaufanie i otwartość są tak istotne w komunikacji, jak wpływają na jakość relacji i jak je budować. Przeanalizowane zostaną również bariery, które mogą utrudniać nawiązanie zaufania i twórczą komunikację.

Radzenie sobie ze stresem

Na szkoleniu zapoznamy się z zasadami i metodami radzenia sobie ze stresem, jest t czynnik który ma duży wpływ na nasze zdrowie psychiczne jak i fizyczne.

Warto zaznaczyć, że każda osoba ma indywidualne potrzeby i preferencje, dlatego warto eksperymentować i znaleźć te techniki, które najlepiej odpowiadają naszym osobistym stylom i potrzebom.

Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?

Na szkoleniu poznasz metody i techniki, aby zmniejszyć ryzyko wypalenia zawodowego, które jest powszechnym zjawiskiem, szczególnie w dzisiejszym społeczeństwie, które stawia duży nacisk na pracę i osiągnięcia.

Praca zdalna – szanse i zagrożenia

Istnieje wiele zalet i zagrożeń związanych z pracą zdalną. Istotne jest, aby pracodawcy i pracownicy byli świadomi zarówno zalet, jak i potencjalnych problemów i podejmowali odpowiednie działania w celu ich zminimalizowani.

Zarządzanie zmianą

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i informacji dla skutecznego zarządzania procesem zmiany w firmie, takich jak identyfikacja i ocena potrzeb zmiany, planowanie i realizacja zmian, komunikacja i zaangażowanie pracowników, a także monitorowanie i ocena skutków zmian. Szkolenie jest adresowane do menedżerów, liderów projektów i wszystkich osób odpowiedzialnych za wprowadzenie zmian.

Przemówienia publiczne z elementami autoprezentacji

To kurs, który ma na celu pomóc uczestnikom w doskonaleniu umiejętności wypowiedzi publicznych oraz prezentacji siebie samego. Przemówienia publiczne są powszechne w wielu dziedzinach życia, takich jak biznes, polityka czy edukacja, dlatego umiejętność skutecznej komunikacji jest niezwykle ważna.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych technik przemawiania oraz sposobów prezentacji.

Szkolenie z Przemówień publicznych z elementami autoprezentacji może być skierowane do osób o różnym statusie zawodowym, które chciałyby polepszyć swoje umiejętności komunikacyjne

Wprowadzanie kultury wellbeingu czyli dobrostany do firm, jak przekłada się na podniesienie funkcjonowania firmy

Wprowadzanie kultury wellbeingu do firm może mieć pozytywny wpływ na podniesienie funkcjonowania firmy na różnych poziomach. Zwiększone zaangażowanie pracowników, lepsza retencja pracowników, poprawiony klimat pracy i wiele innych. Może to znacząco przyczynić się do podniesienia funkcjonowania firmy na wielu poziomach.

 

Najbliższe szkolenia

Zapisz się już teraz!