Skip to content

OŚRODEK SPAWALNICZY

Korzyści z odbycia szkolenia oraz weryfikacji uprawnień spawaczy:

  1. Bezpieczeństwo – szkolenie zapewnia spawaczom wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania spawania w sposób bezpieczny dla nich samych oraz dla innych osób przebywających w okolicy. Weryfikacja uprawnień to dodatkowe zabezpieczenie potwierdzające, że spawacz jest kompetentny i ma odpowiednie umiejętności w danej metodzie.

  2. Jakość pracy – szkolenie pozwala spawaczom na doskonalenie umiejętności technicznych związanych z daną metodą spawania. Przez zdobycie wiedzy i praktykę na szkoleniach, spawacz będzie w stanie wykonywać spawanie z większą precyzją i jakością.

  3. Możliwość rozwoju zawodowego – odbycie szkolenia i uzyskanie uprawnień w różnych metodach spawania daje spawaczom możliwość rozwoju zawodowego. Posiadanie uprawnień w kilku metodach spawania zwiększa szanse na znalezienie pracy i podniesienie kwalifikacji.

Pracownik wykonujący prace spawalnicze musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, wymienione w §27 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

111 – spawanie elektrodą otuloną

131 – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG)

135 – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)

141 – spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG)

311 – spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe)

Cięcie tlenowe

W przypadku cięcia tlenowego korzyści z szkolenia obejmują:

  1. Bezpieczeństwo – szkolenie zapewnia spawaczom wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania cięcia tlenowego w sposób bezpieczny dla nich samych oraz dla innych osób przebywających w okolicy.

  2. Jakość cięcia – szkolenie pozwala spawaczom na doskonalenie umiejętności technicznych związanych z cięciem tlenowym. Przez zdobycie wiedzy i praktykę na szkoleniach, spawacz będzie w stanie wykonywać cięcie z większą precyzją i jakością.

  3. Możliwość rozwoju zawodowego – odbycie szkolenia i uzyskanie uprawnień w cięciu tlenowym daje spawaczom możliwość rozwoju zawodowego. Posiadanie uprawnień w cięciu tlenowym zwiększa szanse na znalezienie pracy i podniesienie kwalifikacji.

Najbliższe szkolenia

Zapisz się już teraz!