Skip to content

DORADZTWO W ZAKRESIE BHP i PPOŻ.

Działalność Biura Bezpieczeństwa Pracy

1. Szkolenia BHP

 • Opracowanie programów instruktaży szkoleń BHP
 • Organizacja działalności szkoleniowej
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych
 • Opracowanie druków zaświadczeń o ukończeniu szkolenia
 • Monitoring terminowości szkoleń pracowników

2. Gospodarka odzieżą roboczą i środkami czystości

 • Opracowywanie zarządzeń w sprawie zasad gospodarowania odzieżą roboczą i środkami higieniczno-sanitarnymi
 • Opracowanie zakładowych tabeli, norm przydziału i zużycia odzieży i obuwia  roboczego oraz środków ochrony indywidualnej 
 • Opracowanie imiennych kart wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze  oraz środki ochrony indywidualnej
 • Doradztwo w zakresie doboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej

3. Procedury postępowania przy wypadkach i chorobach zawodowych

 • Współudział w postępowaniu powypadkowym
 • Sporządzanie obowiązującej dokumentacji powypadkowej wypadków przy pracy, w drodze do/z pracy oraz związanych z chorobami zawodowymi
 • Prowadzenie wymaganych rejestrów wypadków przy pracy, podejrzeń chorób zawodowych i chorób zawodowych
 • Doradztwo w zakresie działań profilaktycznych.

4. Techniczne bezpieczeństwo pracy

 • Doradztwo w zakresie prawidłowego wykonywania procesu produkcji zgodnie  z zasadami i przepisami BHP ( przepisów branżowych  i specjalistycznych),
 • Doradztwo w zakresie eliminowania zagrożeń związanych z maszynami i urządzeniami technicznymi
 • Bieżąca współpraca z organami nadzoru nad urządzeniami technicznym – UDT
 • Bieżące informowanie Pracodawcy o stanie i bezpieczeństwie parku maszynowego w zakładzie.

5. Bieżący nadzór nad warunkami pracy

 • Przeprowadzanie kontroli stanu BHP w zakładzie i sporządzanie protokołów z kontroli wraz z zaleceniami
 • Natychmiastowe zgłaszanie i reagowanie na sytuacje niebezpieczne i zagrażające zdrowiu lub życiu osób znajdujących się w zakładzie
 • Doradztwo podczas przygotowań do audytów zewnętrznych

6. Dokumenty BHP

 • Pomoc w przygotowaniu Oceny Ryzyka Zawodowego
 • Przygotowanie/opiniowanie Instrukcji BHP przy określonych procesach pracy
 • Nadzór nad dokumentacją związaną z pomiarami środowiska pracy
 • Sporządzanie rocznej analizy stanu BHP w zakładzie
 • Oceny zgodności dla maszyn i urządzeń
 • Współudział w dopuszczeniu maszyn i urządzeń do użytkowania

Nie znaleźli Państwo tego, czego potrzebują? Zapraszamy do kontaktu! Wspólnie postaramy się znaleźć właściwe rozwiązanie.

Osoba kontaktowa

Leszek Sobski

+48 504 211 493

leszeksobski@bhpsiewie.com.pl

Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami, które gwarantują wykonanie Pomiarów Środowiska Pracy.

Zapytaj o ofertę: bhpsiewie@bhpsiewie.com.pl

Najbliższe szkolenia

Zapisz się już teraz!