<

>


Biuro Bezpieczeństwa Pracy
ul. Portowa 16 Z
44-102 Gliwice
Tel/fax. 32 238 27 87

Ośrodek Spawalniczy
Tel. 32 238 27 87 wew. 22

Ośrodek Szkoleń Zawodowych
Tel. 32 238 27 87 wew. 19

Ośrodek Szkoleń BHP i PPOŻ
Tel. 32 238 89 21

Zobacz prezentację

Nowość - Szkolenie – Połączenia kołnierzowe

Zapraszamy do udziału w szkoleniach personelu wykonującego i nadzorującego montaż połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie, prowadzonych zgodnie z normą PN-EN 1591-4.

Szkolenie ATEX

SZKOLENIE ATEX  - NOWOŚĆ !!!

Zapraszamy Państwa na szkolenie podczas, którego uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie stosowania minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy na stanowiskach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa zgodnie z nową dyrektywą. Celem szkolenia jest zapoznanie z praktycznym zastosowaniem nowej Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, która w całości zastępuje Dyrektywę ATEX 95 (94/9/WE).

Szkolenie dotyczące modernizacji maszyn podlegających dyrektywom 2009/104/WE i 2006/42/WE

Zmodernizowałeś maszynę lub jeszcze tego nie zrobiłeś? Sprawdź jej zgodność z nową Dyrektywą 2009/104/WE !!!

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące modernizacji maszyn podlegających dyrektywom 2009/104/WE i 2006/42/WE oraz odpowiedzialności prawnej i obowiązków użytkowników producentów maszyn.

Nowa strona WWW

Przepraszamy za utrudnienia związane z brakiem możliwości korzystania z naszej strony www przez okres 2 miesięcy. 

Nowa strona, na której Państwo się znajdują nadal jest w budowie. 

  • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
    z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

  • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
    tel.: (+48 32) 238 27 87