<

>


Biuro Bezpieczeństwa Pracy
ul. Portowa 16 Z
44-102 Gliwice
Tel/fax. 32 238 27 87

Ośrodek Spawalniczy
Tel. 32 238 27 87 wew. 22

Ośrodek Szkoleń Zawodowych
Tel. 32 238 27 87 wew. 19

Ośrodek Szkoleń BHP i PPOŻ
Tel. 32 238 89 21

Zobacz prezentację

Szkolenia wstępne w języku Angielskim

Serdecznie zapraszamy na szkolenia wstępne prowadzone w języku Angielskim.

 

Szkolenia wstępne BHP

Zapraszamy na wstępne szkolenia BHP codziennie o 7:30 na ul. Portowa 16 Z.

SZKOLENIE ATEX

SZKOLENIE ATEX

Zapraszamy Państwa na szkolenie podczas, którego uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie stosowania minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy na stanowiskach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa zgodnie z nową dyrektywą. Celem szkolenia jest zapoznanie z praktycznym zastosowaniem nowej Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, która w całości zastępuje Dyrektywę ATEX 95 (94/9/WE). Szkolenie poprowadzi p. Jacek Czech, Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Omówione zostaną wszelkie zagadnienia z zakresu atmosfer wybuchowych, jak zminimalizować ryzyko występowania zagrożeń na stanowiskach pracy, oraz co zmienia wprowadzenie nowej Dyrektywy.

Szkolenie – Połączenia kołnierzowe

Nowość - Szkolenie – Połączenia kołnierzowe

Zapraszamy do udziału w szkoleniach personelu wykonującego i nadzorującego montaż połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie, prowadzonych zgodnie z normą PN-EN 1591-4.

Zatrudnienie obcokrajowców - obowiązki pracodawcy

W związku z zapotrzebowaniem rynku pracowniczego związanego z zatrudnianiem obcokrajowców do pracy informujemy, że Biuro Bezpieczeństwa Pracy przeprowadza szkolenie i konsultacje w ww. zakresie. Szkolenie prowadzone będzie przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy.

UWAGA!! 01.03.2017 !! Szkolenie - zmiany do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA !!! NOWY TERMIN 01.03.2017 r.

Serdecznie zaprasza na szkolenie  dotyczące omówienia zmian do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (ustawa  z dnia z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw).

Szkolenie 23-24.11.2016

Serdecznie zapraszamy na SZKOLENIE w zakresie ZMIAN PRAWA PRACY - aspekty praktyczne związane ze stosowaniem przepisów prawa pracy.

Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz wykładowca uczelni wyższych.

Nowość - Szkolenie – Połączenia kołnierzowe

Zapraszamy do udziału w szkoleniach personelu wykonującego i nadzorującego montaż połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie, prowadzonych zgodnie z normą PN-EN 1591-4.

Szkolenie ATEX

SZKOLENIE ATEX  - NOWOŚĆ !!!

Zapraszamy Państwa na szkolenie podczas, którego uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie stosowania minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy na stanowiskach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa zgodnie z nową dyrektywą. Celem szkolenia jest zapoznanie z praktycznym zastosowaniem nowej Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, która w całości zastępuje Dyrektywę ATEX 95 (94/9/WE).

Szkolenie dotyczące modernizacji maszyn podlegających dyrektywom 2009/104/WE i 2006/42/WE

Zmodernizowałeś maszynę lub jeszcze tego nie zrobiłeś? Sprawdź jej zgodność z nową Dyrektywą 2009/104/WE !!!

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące modernizacji maszyn podlegających dyrektywom 2009/104/WE i 2006/42/WE oraz odpowiedzialności prawnej i obowiązków użytkowników producentów maszyn.

Nowa strona WWW

Przepraszamy za utrudnienia związane z brakiem możliwości korzystania z naszej strony www przez okres 2 miesięcy. 

Nowa strona, na której Państwo się znajdują nadal jest w budowie. 

  • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
    z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

  • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
    tel.: (+48 32) 238 27 87